Mahal Home page

מח"ל חרדי

​מסלול זה מיועד עבור מועמדים דתיים (חרדים) המעוניינים להתגייס ליחידה דתית ייעודית בשם נצח יהודה (גדוד 97 בכפיר), או לפלוגת תומר בגבעתי או לפלוגת חץ בצנחנים. במסלול זה, תתגייסו  ישירות ליחידה החרדית לשירות של 18 חודשים (במידה ואושרתם למסלול זה במעמד הראיון). מסלול זה מיועד למשתתפים עם עברית גבוהה ובסיסית כאחד – ישנם שיעורי עברית ביחידה לפי הצורך.