Mahal Home page

שלבי התהליך

​​​**מח"ל לא יכולים להבטיח באף שלב שתתגייסו לצה"ל. הגיוס מותנה בגורמים רבים. אנו מבטיחים שנעשה את מיטב יכולתנו על מנת לעזור לכם בתהליך.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​יצירת קשר ראשוני עם משרד מח"ל באמצעות צ'טבוט מח"ל​

או שליחת מייל לכתובת: Mahal@mod.gov.il​​​​​

המצאת הטפסים הד​רושים:

 דרכון התקף ל- 3 שנים מיום הגיוס

 טופס רפואי חתום (חתימה+חותמת) ע"י רופא (download here: Mahal Medical Declaration – English)

 תעודת לידה מקורית + אפוסטיל

 תעודת העדר עבר פלילי + אפוסטיל

 מכתב מקורי מרב שמאשר שאתה ולפחות אחד מהוריך/סביך יהודי​​​​​​

​תזומן לראיון אישי במשרד מח"ל בתל אביב (האגף הביטחוני חברתי).
לראיון זה עליך להביא את המסמכים המוזכרים בסעיף 1- מסמך מקור+2 העתקים.

​הסוכנות היהודית תבדוק את מסמכיך ותאשר אם הינך זכאי עלייה

משרד הפנים: ביום שייקבע מראש תגיע למשרד הפנים ותקבל אשרת שהייה בדרכונך המאפשרת את שהייתך בארץ בזמן השירות הצבאי.

צו ראשון: ביום שייקבע מראש תגיע ללשכת הגיוס שם תעבור מבחנים, ראיונות ובדיקות רפואיות שצה"ל דורש.​

​מכינה: תכנית הכנה לצה"ל שאורכה כ-4 שבועות, בתנאי פנימייה, יחד עם משתתפים נוספים. (רלוונטי מסלול המח"ל-נח"ל בלבד).
מטרות התכנית הן: שיפור העברית, הכנה פיזית ומנטלית לצבא, שיעורי העשרה על ישראל ועל צה"ל. המכינה הינה שלב ממיין, על מנת להתגייס דרך מח"ל עליך לעבור את התכנית בהצלחה.
בתום המכינה תתגייס לצה"ל! ​