Mahal Home page

שלבי התהליך

​​​**מח"ל לא יכולים להבטיח באף שלב שתתגייסו לצה"ל. הגיוס מותנה בגורמים רבים. אנו מבטיחים שנעשה את מיטב יכולתנו על מנת לעזור לכם בתהליך.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​יצירת קשר ראשוני עם משרד מח"ל באמצעות צ'טבוט מח"ל​

או שליחת מייל לכתובת: Mahal@mod.gov.il​​​​​

המצאת הטפסים הד​רושים:

 דרכון התקף ל- 3 שנים מיום הגיוס

 טופס רפואי חתום (חתימה+חותמת) ע"י רופא (download here: Mahal Medical Declaration – English)

 תעודת לידה מקורית + אפוסטיל

 תעודת העדר עבר פלילי + אפוסטיל

 מכתב מקורי מרב שמאשר שאתה ולפחות אחד מהוריך/סביך יהודי​​​​​​

​תזומן לראיון אישי במשרד מח"ל בתל אביב (האגף הביטחוני חברתי).
לראיון זה עליך להביא את המסמכים המוזכרים בסעיף 1- מסמך מקור+2 העתקים.

הסוכנות היהודית תבדוק את המסמכים ותמליץ על אשרת מח"ל (סטודנט) לפי קריטריונים של חוק השבות. (הערה: ככל שמשתתף מח"ל יבקש לעלות לארץ הוא יידרש להציג מסמכים מחדש).​

משרד הפנים: מאוחר יותר בתהליך ולפני הגיוס, תוגש בקשה לקבלת אשרת שהייה (ויזה) של מח"ל, אשר תתווסף לדרכון שלכם לאפשר שהייה זמנית בישראל לאורך תקופת השירות הצבאי. זה ייעשה באמצעות סגל התוכנית בה אתם משתתפים באותה העת, או באופן עצמאי להגיע למשרד הפנים.

צו ראשון: ביום שייקבע מראש תגיע ללשכת הגיוס שם תעבור מבחנים, ראיונות ובדיקות רפואיות שצה"ל דורש.​

​מכינה: תכנית הכנה לצה"ל שאורכה כ-4 שבועות, בתנאי פנימייה, יחד עם משתתפים נוספים. (רלוונטי מסלול המח"ל-נח"ל בלבד).
מטרות התכנית הן: שיפור העברית, הכנה פיזית ומנטלית לצבא, שיעורי העשרה על ישראל ועל צה"ל. המכינה הינה שלב ממיין, על מנת להתגייס דרך מח"ל עליך לעבור את התכנית בהצלחה.
בתום המכינה תתגייס לצה"ל! ​