Mahal Home page

קריטריונים להגשת מועמדות

​​גיל:
גברים: 18-23
נשים: 18-20

על המועמד להיות יהודי או זכאי עלייה עפ"י חוק השבות. (קישור לאתר הסוכנות)

על מנת להיות זכאי למח"ל כתייר יש לוודא את משך השהייה בארץ-
מגיל 16 לא יותר מ- 12 חודשים בתכנית לא מוכרת, ולא יותר מ18 חודשים בתכנית מוכרת כמו מסע, ישיבה, שירות לאומי, מכינה קדם צבאית.

לבני מהגרים (אם אחד או שני ההורים אזרחים ישראלים) מגיל 10 הגבלת השהייה בארץ הינה לא יותר מ- 4 חודשים בשנה קלנדרית (אם השתתפת בתכנית מוכרת ועברת את ה4 חודשים האלו, אולי אתה זכאי למרות זאת).

ההורים לא ביצעו עלייה מאז שהמועמד היה בן עשר.

​ההורים לא שוהים בארץ באופן קבוע (מעל 180 יום בשנה) מאז שהמועמד היה בן עשר.